Er jeg kandidat for slankeoperasjon?

Har du BMI over 32? BMI over 32 er en indikasjon på at du er kandidat for operasjon.

I samråd vårt medisinske team vil det bli vurdert om du kan opereres med gastric sleeve/bypass. Du utfyller medisinsk skjema om din helse/medisinbruk, samt samtaler med vår medisinske ekspert før det blir avgjort om du er kandidat.
Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Regn ut med BMI KALKULATOR

Er det trygt å ta operasjon hos Medical Travel?

Du har sikkert hørt det: Ikke gjør det i utlandet. Du har kanskje lest på internett om mindre hyggelige historier. Du er skeptisk og det har du god grunn til. Medical Travel skiller seg ut når det gjelder tilbud som tilbys i utlandet. Du finner flere aktører som tilbyr billigere enn oss hvor du betaler rett til klinikken. En pasient har som oftest ikke kunnskap om hva slags risiko han/hun tar og i værste fall kan dette medføre alvorlige følger. Da har du heller ikke norske forbrukerrettigheter. Vårt kirurgi- team består av kun overleger: Dr. Zarinovs, dr. Kozlovski og dr. Trudnikov. En slankeoperasjon består av en overlege og assistentlege. Hos oss vil assistentlegen også bestå av en av disse legene. Dette gjør at vårt team er en av europas beste team og derfor også lav komplikasjons rate. Skulle du få komplikasjon mens du er på sykehuset, kan dette medføre forlenget opphold. Du betaler ikke noe ekstra og Medical Travel ordner nye flybilletter når du blir utskrevet.

 • Medical Travel er et norsk firma med norske forbrukerrettigheter.
 • Godkjent av norsk og dansk lege.
 • 1 års oppfølging av erfaren sykepleier.
 • Eneste aktør som tilbyr ekstra forsikring: Komplikasjonsersatatning*
 • Team Dr. Zarinovs lange erfaring har aldri hatt «skandaler».
 • Flere forundersøkelser enn det som er vanlig i Norge: Gastroskopi, ultralyd og røntgen.
 • Medical Travel er en solid aktør med 4000 norske kunder siden 2004.
 • Norsk firma og norsk sykepleier som følger deg opp.
 • Ingen tilfeller av MRSA (antibiotika resistente bakterier).
 • 40% av våre kunder kommer fra helserelaterte jobber i Norge.
  Neste ledige reise: Trykk her
  Prisliste: Trykk her

Medical Travels faglige team.

Maria Thordardottir, Adm. direktør
og medisinsk oppfølgingsansvarlig

Epost:
post@medical-travel.no
Telefon 48470444

Oppfølging av norsk åersonell.

 • Reise 4 dager
 • Gastric sleeve/bypass utført  av 2 erfarne overleger.
 • Inkl. opphold og transport i Riga
 • Forundersøkelser
 • Gjennomgang av norsk personell om du er kandidat.
 • 1 års oppfølging
 • pasientforsikring

For priser se vår prisliste

 

Flybillett kommer i tillegg.

Finansiering

Vi anbefaler Svea Finans. Det er mulig å få innvilget lån for kunder med inntekt ned til kr. 100 000.

Kontaktinformasjon

Følg oss på Facebook

logo

Medical Travels administrasjonsteam.

Margarita Nurdenga,
koordinator

Epost:
post@medical-travel.no