Behandling av alderssyn i Riga

Linsebytte eller RLE (Refractive Lens Exchange)

Ved synskirurgi hos Dr. Solomatins benyttes RLE med den trifokale linsen Fine Vision

Samme operasjon som en grå stær-operasjon med den forskjell at linsen som fjernes er klar, ikke grå. Hensikten med denne operasjonen er å oppnå full brillefrihet. Så vel enstyrkeglass som progressive glass kan erstattes. Denne operasjonen dekkes ikke av myndighetene, så pasienten må bære hele kostnaden selv (som ved en laseroperasjon for brillefrihet). Vi benytter den trifokale linsen Fine Vision.

Skjeve hornhinner

“Skjeve hornhinner” kan i dag korrigeres med en spesial-linse slik at pasienten ikke trenger brille etterpå. Dette innebærer noe ekstrakostnader såvel ved grå stær-operasjon som RLE.

Alderssyn (Presbyopi)

Vår naturlige linse har evnen til å skifte fokus fra langt hold til nært hold. Dette går tapt etter 45-50 års alder – og vi trenger lesebrille. Ved grå stær-operasjon eller RLE (se under) kan dette bøtes på enten ved å sette inn ulike linser i høyre eller venstre øye (monovision) eller sette progressiv linse inn i øyet. Våre trifokale linser heter Fine Vision.

Generell informasjon

Medical Travel har hatt flere års samarbeid med Dr. Solomatins. Vår samarbeidende klinikk innen RLE linsebytte for aldersbetinget langsynthet er Dr. Solomatinsved Mjøskirurgene klinikk i Riga.

Medical Travel har høye krav til kvalitet og sikkerhet til våre samarbeidspartnere. Hos Dr. Solomatins blir du ivaretatt på alle måter. God informasjon, omsorg og trygghet.

1.reise av 2

1.dag

 • ankomst Riga
 • Ta en taxi
 • Forundersøkelser

2.dag

 • Frokost
 • reise hjem

2 reise:

Man bestiller skreddersydde linser fra Tyskland. Dette skjer etter forundersøkelsene i første reise.

Man kommer ca 2 uker etter første reise for operasjon.

 • RLE multifokal/trifokal: 4560 Euro
 • Trenger/ønsker man toriske linser, kommer det et tillegg.
 • RLE-Forundersøkelse (trekkes fra dersom operasjon): 500,-
 • RLE-Etterkontroller: Gratis

 		
Kontaktskjema

Kontakt oss ang. synskorrigering

Hvem kan opereres med linsebytte?

Nesten alle former for nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og brytningsfeil, kan korrigeres med en RLE linsebytte.

Vår naturlige linse har evnen til å skifte fokus fra langt hold til nært hold. Dette går tapt etter 45-50 års alder – og vi trenger lesebrille. Ved grå stær-operasjon eller RLE (se under) kan dette bøtes på enten ved å sette inn ulike linser i høyre eller venstre øye (monovision) eller sette progressiv linse inn i øyet. Våre trifokale linser heter Fine Vision.

Det er likevel noen forbehold:

  • Personer fra 45-75 år med aldersbetinget langsynthet, samt synsfeil opptil -/+5 , samt skjeve hornhinner kan bli operert med linsebytte.