MEDICAL TRAVEL

Prisgunstige behandlingsalternativer i utlandet som du kan føle deg trygg på!

Medical Travel samarbeider med noen av de fremste klinikkene i Latvia innen slankeoperasjoner og synskorrigering. Alle våre samarbeidende klinikker har leger og helsepersonell med meget høy medisinsk og helsefaglig kompetanse – fullt på høyde med skandinavisk standard. Siden starten i 2004, har mer enn 4000 nordmenn reist med oss. Av disse er det mer enn 2000 som har fått uført vellykkede slankeoperasjoner.

Først i Norge
Medical Travel er den norske aktøren med lengst erfaring i å formidle prisgunstig medisinsk behandling i utlandet. Etter å bistått mer enn 4000 nordmenn, har vi opparbeidet betydelig kompetanse og innsikt i de utfordringer våre kunder møter når de skal ta denne type ofte vanskelige beslutninger.

Vi følger deg opp hele veien!
Medical Travel er den eneste norske aktøren som tilbyr et komplett konsept med oppfølgingsprogram i Norge. Vi har lang erfaring og svært konkurransedyktige priser. Vi er opptatt av å sørge for at du får en mest mulig behagelig reise og et bekymringsfritt opphold. Kort sagt: Vårt mål er å sørge for at du føler deg trygg gjennom hele prosessen!

HISTORIE

Medical Travel het tidligere Lasikreise og er et norsk selskap som har eksistert siden 2004. Lasikreise var det første selskapet i Skandinavia som tilbød såkalte lasikreiser, eller synskorrigeringsoperasjoner i utlandet. Mer enn 4000 nordmenn har til nå reist med oss for synskorrigering av nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner (astigmatisme). Siden 2010 har flere hundre personer fått et nytt og bedre liv etter fedmeoperasjon i utlandet gjennom oss.

Følg oss på Fb:

logo

REISE

Alle våre samarbeidende klinikker ligger i og i nærheten av Riga i Latvia, kun 1 time og 15 minutters flyturtur fra Oslo. Det går direktefly til Riga fra Gardermoen, Torp, Rygge og Værnes. Vi kan også hjelpe deg med bestilling av reise fra andre plasser i landet.

FORSIKRING

Alle våre samarbeidende klinikker har privat pasientforsikring som dekker enhver form for varig skade, som følge av legefeil. Denne forsikringen dekker også all ekstrabehandling som følge av komplikasjoner som oppstår etter operasjon, før hjemkomst.

REISEFØLGE

Det er full anledning til å ha med seg ledsager i forbindelse alle typer operasjoner. Medical Travel bistår gjerne med å skaffe ledager reise og overnatting til gunstig pris. Prisen vil variere i forhold til type operasjon og oppholdets varighet. Se forøvrig egen prisliste.

OPPFØLGING

Medical Travel følger opp sine pasienter. Oppfølgingen vil variere i forhold til operasjonens omfang. Ved slankeoperasjoner tilbyr vi 1 års oppfølging med norsk helsepersonell, som sykepleier. Les mer under den enkelte behandling.

Din trygghet er vårt ansvar!

Det enkleste er ofte ikke det tryggeste!
Medical Travel er et Islandsk selskap som forholder seg til norske forbrukerrettigheter. Vårt mål er å gi våre kunder en best mulig medisinsk behandling til en gunstig pris. Likevel vil det alltid finnes en del utenlandske aktører som tilbyr operasjoner til enda lavere priser enn oss. Du bør imidlertid være oppmerksom på at dette ofte er lavpriskonsepter som mangler både oppfølgingsprogrammer og pasientrettigheter som en norsk aktør, underlagt norske normer og regler, må forholde seg til.

God oppfølging og kontroll
Det vil alltid være forbundet en viss risiko ved enhver form for operasjon. Våre kirurger er blant de dyktigste innen sine fag. Likevel kan det oppstå komplikasjoner. Dette skjer heldigvis sjeldent. All behandling ved Medical Travels samarbeidende klinikker er gratis i 6 måneder etter at selve operasjonen er utført.

Pengene tilbake ved fedme- og øyekirurgi
Dersom en av våre kunder, etter forundersøkelse i Riga, blir erklært uegnet for operasjon, vil Medical Travel refundere hele det innbetalte beløpet minus dekning for reise og opphold. Dette er p.t. kr 1500,- for øyeoperasjon og kr 5000,- for slankeoperasjon. NB! Spesielle vilkår gjelder dersom man blir erklært midlertidig uegnet.

Re-operasjon
Dersom en pasient innen 6 måneder fra operasjonsdagen skulle ha behov for re-operasjon og må reise tilbake til klinikken i Riga, vil pasientforsikringen til klinikken dekke selve behandlingen. For reise og opphold vil pasienten i dette tilfellet kun måtte betale en egenandel på kr 2500,-. Resten dekker Medical Travel.

Våre klinikkers private pasientforsikring dekker forøvrig enhver form for varig skade, som følge av legefeil.

Komplikasjoner som kan oppstå FØR hjemkomst
Komplikasjoner kan oppstå rett etter en operasjon. Legen vil da kunne anbefale et lengre opphold. Sammen med Medical Travels representant vil du få en grundig oppdatering om situasjonen. All behandling som følge av komplikasjoner er dekket av klinikkens pasientforsikring og vil ikke koste noe ekstra. Medical Travel vil dessuten sørge for alle nødvendige praktiske tiltak blir ivaretatt, slik som nye billetter hjem og eventuelt lengre hotellopphold. For fedmeopererte dekker Medical Travel i slike tilfelle alle disse kostnadene. For øvrige typer operasjoner, dekker Medical Travel opphold, mens flybilletter dekkes av kunden. Kostnader for eventuelt medreisende ledsagere, dekkes ikke for noen type operasjoner.

Komplikasjoner som kan oppstå ETTER hjemkomst.
Ved slankeoperasjoner kan senkomplikasjoner oppstå (tarmslyng, galleproblemer, brokk m.m.) Alle slike komplikasjoner behandles gratis i det norske helsvesenet.

Ved laseroperasjoner kan det oppstå infeksjoner og andre mindre plager som behandles hos fastlege eller ved Sinsenklinikken som vi har samarbeid med.

Det er viktig å være klar over at man IKKE er dekket av Norsk Pasientskadeerstatning i Norge ved operasjoner utført i utlandet. Det er derfor meget viktig at de klinikkene som benyttes, har egne privat pasientforsikringer – noe alle Medical Travels samarbeidende klinikker har.

På hvilken måte er du da økonomisk beskyttet dersom noe skulle gå galt?

Både i Norge og ved de klinikkene som vi samarbeider med så er det klinikken selv som har sin egen forsikring som dekker tilfeller hvor noe skulle gå galt. Det kan være forskjeller mellom forsikringene hos de forskjellige private klinikkene her hjemme og i utlandet. Disse forskjellene kan dreie seg om forsikringsbeløp og forsikringsvilkår. Det er viktig å understreke at vi i Medical Travel vil at du som kunde skal være fornøyd med oss. Derfor er vi veldig opptatt av å bidra til god kommunikasjon mellom deg og klinikken. Selv om klinikken har det endelige forsikringsansvaret, er det i praksis alltid oss du forholder deg til. Vi lever av at du er fornøyd, derfor er det også vår jobb å sørge for at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

Maria Thordardottir, Adm. direktør og kundesjef

Medisinsk oppfølgingsansvarlig
post@medical-travel.no
Tlf 48470444

marg3

Margarita Nordeng,
koordinator

Epost:
post@medical-travel.no