LANGTIDSEFFEKT AV SLANKEOPERASON

Så er den første studien på langtidseffekt av slankeoperasjon presentert. Førsteamanuensis Anny Aaasprang har skrevet landets første doktorgradsavhandling om dette tema. Hun har fulgt 50 personer fra før de ble operert, og ett, to, fem og ti år etter operasjonen. Gjennomsnittsalder var 38 år og det var rimelig jevn fordeling mellom kjønnene Gjennomsnittlig BMI før operasjon var 52 og ti år etter var  gjennomsnittet BMI 34. Samtlige ble operert med en variant av gastric bypass siden BMI var >52.  Nærmere 90% fikk høyere livskvalitet etter slankeoperasjonen og tilleggs sykdommer som Diabetes2, høyt blodtrykk, endringer i blodfett, søvnapne’ og slitasje i leddene var i klar bedring. Men selv om de fleste opplevde en klar bedring i livskvalitet, var det likevel ikke alle som fikk like god livskvalitet 10 år etter. Hva dette skyldes er usikkert, men det kan ha sammenheng med bivirkninger etter operasjonen, utfordringer rundt nye sosiale roller, overflødig hud eller angst for å legge på seg igjen. Til tross for ulike bivirkninger, ville et stort flertall ha gjort det samme igjen. Dette henger sammen med at de fleste opplevde om svært dårlig livskvalitet før de bestemte seg for slankeoperasjon

Kilde: Vg+